درباره ما

در سازمان اتصال پناهندگان، ما دریافتیم که وقتی که شما به یک کشور جدید وارد می شوید، ارتباط و رابطه با دیگر مردم محلی در آنجا برای شما چقدر می تواند مشکل باشد. به همین دلیل بیشتر پناهندگان ترجیحاً برایشان بسیار ساده تر است که فقط به اطرافیان و مردمی که تنها به زبان و فرهنگ آنان آشنا هستند، بسنده و در همان محیط بسته باقی بمانند. اما گرفتن دوستان محلی و انگلیسی و شناخت جوانب مختلف شهری که در آنجا زندگی می کنید می تواند به عنوان بخش بسیار مهم وحائز اهمیت، در جهت ساختن زندگی بهتر شما محسوب شده و نقش موثری در بهبود آن ایفا نماید.

آیا ملاقات و آشنایی با مردم محل زندگی شما برایتان جذاب و دلپذیر و جالب است؟

آیا تمایل دارید تا هنگام با یادگیری عملی زبان انگلیسی به شناختن هر چه بیشتر محل زندگیتان در لندن مبادرت کنید؟

هیمن امروز بیایید و از این امکان فراهم شده توسط سازمان اتصال پناهندگان در پروژه تک به تک و چهره به چهره ما ثبت نام کنید وما با شما برای معرفی دوست و همراهتان، ارتباط خواهیم گرفتست.

لطفا توجه داشته باشید که ما یک سازمان به طور کامل مستقل هستیم و هرگونه اطلاعاتی که شما با ما در میان بگذارید به طور کامل، محرمانه و رازدار باقی خواهد ماند.

همچنین ممکن است که ما بتوانیم به شما در رابطه با مشکلات مربوط به سازمان مسکن و یا کاغذ نامه های اداری مربوط به یارانه ها و همچنین دیگر مسائل و مشکلات مربوط به سیستم پناهندگی به شما کمک کنیم.

با کلیک بر دکمه ذیل فرم ثبت نام را پیاده کنید و آنرا پس از تکمیل با ایمیل آدرس:    info@refugeeconnection.org.uk   ارسال کنید.

فرم ثبت نام به زبان انگلیسی است، لطفا تلاش کنید که آنرا با زبان انگلیسی پر کنید؛ یا از کسی کمک بخواهید تا آنرا برای شما انجام دهد. در غیر اینصورت اگر برای شما این ممکن فراهم نشد، نارحت نباشید با ما با شماره تلفن : 02081238486 تماس بگیرید و یا به ما ایمیل بفرستید و ما تلاش خواهیم کرد تا یک مترجم برای شما گرفته و به شما کمک کنیم.